Kierownictwo

Dyrektor – Urszula Łapińska

tel. +48 85 814 24 38
tel. +48 85 814 24 10
fax  +48 85 814 24 54
adres e-mail: dyrektor@szpitallapy.pl

Z-ca dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych – Jerzy Kułakowski

tel. +48 85 814 24 48
fax  +48 85 814 24 54
adres e-mail: j.kulakowski@szpitallapy.pl

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Bożena Kostro

tel. +48 85 814 24 38
adres e-mail: b.kostro@szpitallapy.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy – Beata Sikora

tel. +48 85 814 24 38
adres e-mail: b.sikora@szpitallapy.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Krzysztof Bonisławski

tel. 602 673 123 
adres e-mail: k.bonislawski@dbajodane.pl

Skip to content