Strona Główna

Serdecznie witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Informacje podstawowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.
ul. Janusza Korczaka 23
18-100 Łapy

Strona główna: www.szpitallapy.pl
E-mail: sekretariat@szpitallapy.pl
Tel, sekretariat: (0-85) 814-24-38,

Regon: 050644804
NIP: 966-131-9909

Dyrektor Szpitala:
Przełożona Pielęgniarek i Położnych:

Skip to content