Plan zamówień publicznych

Plan postępowań w sprawie udzielenia zamówień, jakie Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2020 – sporządzony na podstawie art. 13a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Skip to content